Santa Magdalena de Talamanca

La ermita de Santa Magdalenda de Talamanca és una capilla del municipi de Talamanca (Bages) molt propera al límit municipal de Navarcles a dalt d'un turó.

Fotos preses en juliol del 2018 per Marc Gómez Sebastià
Ermita de Sta. Magdadalena_0.jpg 20180723_114957_0.jpg 20180723_113402_0.jpg

Descripció

És una construcció d'una sola nau capçada per un àbsis semicircular orientat a llevant. El portal primitiu estava coronat amb un arc de mig punt, el qual seria reemplaçat posteriorment amb les ampliacions succesives mirant cap a ponent.

Dedicada realment a les persones del sector més llunyà de la població de Talamanca, l'ermita va arribar a tenir cementiri propi (avui dia desaparegut). Totalment abandonada cap a finals del segle XIX, la llegenda que hi havia un tresor i la guerra civil espanyola van acavar de destruir-la prácticament.

Una altra informació important és que la construcció romànica es troba en un altre punt d'alta força tel·lúrica, o sigui, un lloc on les emanacions de la terra son realment fortes. Cosa que ens fa pensar que ja seria aintigament un lloc espiritual fet servir per els nostres avatpasssats més llunyans.


Història

Les primeres dades d'aquesta ermita daten de l'any 1282, on es mencionada per primera vegada ja que si l'hi van fer diversos llegats. Molts historiadors creuen que va ser construïda a principis del segle XIII. Com tantes altres construccions medievals, aquesta bonica ermita va acompanyada de motes llegendes, on la més curiosa ens diu que Santa MAgdalena en el seu viatge cap al sud de França, va parar-se a Montserrat i en aquest lloc faria també una aturada, i d'aqui vindria la consagració amb aquest nom del centre espiritual.

 

Entre els anys 1553 i 1686 va estar documentada com a depenent del Mas Escayola, que tenia cura del temple. En 1870 apareix documentada de nou i en bon estat de conservació, incloent que per llavors tenia encara el cementiri a la vora.


Restauració

L'any 2009 l'esglèsia va ser cedida a l'Ajuntament de Talamanca per Andrés Martín Sánchez. L'any 2014 es publica un edicte al BOP en que s'aprova pel Ple Municipal l'adjudicació de l'obra de restauració de l'ermita amb projecte d'obres de l'arquitecte Josep Maria Roca Marsinyach.

 

L'any 2015 l'ermita ja ha estat recuperada, i acavades les obres va ser inaugurada com l'esglèsia restaurada de Santa Magdalena, que passa a ser un equipament municipal. Avui dia es troba el perfecte estat de conservació.


Enllaços externs

Viquipèdia

Noticia sobre la inauguración

BOP de aprobación del proyecto

Ermita de Santa Magdalena (Ayuntamiento de Talamanca)

Catalunya medieval


Ubicació

Veure mapa més gran


Fotos de Marc Gómez Sebastià i Viquipèdia

Català